Jednání Pacientské rady VZP 17. prosince 2018

 

Na jednání Pacientské rady VZP, poprvé pod vedením náměstka ředitele pro zdravotní péči Ing. Davida Šmehlíka,MHA, vznesla zástupkyně spolku Diagnóza leukemie  dotazy k nové metodice VZP, týkající se §16:

- zda podnět pro jednání bude podávat pouze odborná společnost či též cestou pacientské organizace?

- bude se to týkat i přípravků, kde již existuje dohoda s odbornou společností a risk-sharingová smlouva s výrobcem, či zda se jedná o nově registrované léky?

- zda budou stanoveny lhůty, do kdy od přijetí podnětu skupina rozhodne? Nemoc u hemato-onkologických pacientů progreduje a jejich výchozí situace se rapidně mění…

- jak bude VZP postupovat v případě, že se pojišťovna nedohodne s výrobcem na ceně/risk sharingu?

odpovídá náměstek D. Šmehlík

 Podněty k jednání o §16 budou vzcházet buď od Odborných společností, nebo z VZP (například i na základě jednání Pacientské rady). Jednat se bude o přípravcích, u kterých chybí rozhodnutí SÚKL o stanovení úhrady nebo v případech, které jsou nad rámec podmínek úhrady stanovené SÚKLem. Ke každému podnětu se sejde poradní orgán v odpovídajícím složení a operativa projednávání bude co možná nejrychlejší (s předpokladem 1-3 měsíce). Lhůty pro rozhodování revizních lékařů zůstávají nezměněny – tedy bez zbytečných odkladů standardně dle správního řádu. Pokud nedojde ke shodě o risksharingu, bude přistoupeno ke standardnímu postupu, tak jak jej znám dnes.

(celý text zápisu je k dispozici na https://www.koaliceprozdravi.cz/inpage/zapis-pacientske-rady-vzp-17-12-2018/)