Jednání Pacientské rady na VZP

V pondělí 9. března 2020 se sešla Pacientská rada na Všeobecné zdrvotní pojišťovně. Přítomní za VZP: Mgr. Jan Kust, PharmDr. Ivana Hassmanová Cimalová, MBA,   Mgr.Alžběta Slezáková. Za Koalici pro zdraví, o.p.s. Jana Petrenko. Za pacientské organizace: zástupci uvedení v zápise z jednání - dle jednotlivých bodů programu. Text zápisu je uveden na webových stránkách Koalice pro zdraví. 

Citát ze Zápisu z jednání, relevantní pro pacienty sdružené ve spolku Diagnóza leukemie:

1) Jana Pelouchová, Diagnóza leukemie, z.s.

V návaznosti na jednání Pacientské rady VZP v říjnu 2019, kdy jsme dávali podnět ohledně úhrady kombinační terapie pro nemocné s chronickou lymfocytární leukemií (Venclyxto + rituximab) jsme rádi, že došlo k rozhodnutí o úhradě Venclyxto+rituximab od 1.4.2020. Méně už jsou pacienti spokojeni s faktem, že tak došlo s téměř roční prodlevou, než SÚKL vydal první hodnotící zprávu. Použití léčebné kombinace závisí na spolupráci VZP a SÚKL, proto bychom uvítali, pokud by VZP apelovala na SÚKL, aby včas vydal hodnotící zprávu a zkrátil jednání.

I. Hassmanová Cimalová: jednání na SÚKL bylo zahájeno 4. 4. 2019 a od
1. 4. 2020 bude skutečně přípravek hrazen. Jednání o stanovení maximální ceny a o stanovení výše a podmínek úhrady léčiv jsou Správními řízeními, která se musí řídit zákonem stanovenými lhůtami. Během tohoto řízení je nutné, aby se dohodli i zástupci pojišťoven a držitele registrace. Z toho důvodu je SÚKL oprávněn tato Správní řízení přerušit tak, aby došlo k co nejvýhodnější dohodě pro obě strany (v tomto případě se jednalo o 45 dní). VZP se vždy snaží jednání urychlit, pokud je to možné a zákonné lhůty to umožňují (např. vzdání se práva na odvolání). V případě zájmu je VZP kdykoli přepravena poskytnout informace o průběhu řízení.