Ohlédnutí za rokem 2021

Činnost spolku Diagnóza leukemie byla v uplynulém roce zaměřena na realizaci plánovaných setkání z roku 2020, odložených v důsledku pandemických opatření. Podařilo se uspořádat Regionální setkání v Brně (září) a v Praze (říjen). Oslava 15. výročí vzniku pacientské organizace tak proběhla za přítomnosti pamětníků. Regionální setkání v Ostravě se konalo v roce 2020, proto -i s ohledem na vývoj pandemie - byl příští ročník odložen na 2022. Dalším pilířem činnosti bylo posílení informovanosti chronických pacientů o vhodnosti očkování proti COVID-19 (názory světových odborníků v oblasti hemato-onkologie) a také logistickým otázkám k průběhu očkování a významu monoklonálních protilátek.  Článek s titulkem “Jsme na řadě v očkování?” byl třetí nejsledovanější zprávou roku 2021 na facebookových stránkách spolku a nepřetržitá telefonická linka měla zvýšenou frekvenci využití. Největší pozornost si zasloužila propagace Světového dne chronické myeloidní leukemie a Světového dne akutní myeloidní leukemie, dále reportáže z Regionálních setkání spjatých s Měsícem krevních malignit. Jak zpravodajství, tak i prezentace na těchto setkáních seznamovala pacientskou obec též se vzdělávacími aktivitami světových pacientských sítí: tedy webináře  a globální summity zaměřené na problematiku akutních leukemií, CML a CLL, myeloproliferativních onemocnění a myelodysplastického syndromu.