Virtuální Den pacientů, rodin a dárců na kongresu EBMT

Kongres Evropské společnosti pro transplantaci kostní dřeně, zamýšlený hybridní formou v Praze, nyní pouze virtuálně, zahrnuje i tradiční “Den pacientů, rodinných příslušníků a dárců” v sobotu 17. března 2022 s účastí on-line. Program bude simultánně překládán do několika jazyků včetně češtiny a slovenštiny. Předsedkyně spolku Diagnóza leukemie J. Pelouchová vystoupí v pacientském programu 21. března s přednáškou zaměřenou na problematiku pacientských organizací v ČR. Zájemci o účast na Pacientském dni se mohou zaregistrovat na:https://www.ebmt.org/annual-meeting/patient-family-donor-day