Jednání Pacientské rady VZP dne 27. 1. 2022

 

Výňatek ze zápisu z jednání Pacientské rady VZP, dne 27. ledna 2022. Za VZP: PhDr. Mgr. Jan Bodnár, LL.M., MUDr Tyblová Eva., MUDr Miková Alena., Ing. Jiří Štěrba, PharmDr. Ivana Hassmanová Cimalová a MUDr. Jaroslav Valvoda CSC, A. Janečková. Za Koalici pro zdraví: J. Petrenko. 

Podnět podala J. Pelouchová za spolek Diagnóza leukemie, z.s. k zamítavému stanovisku VZP k úhradě léčby LP Besremi pro pacienty s myeloproliferativním onemocněním. Doplněno na PR: požadavek na schvalování co nejšetrnější léčby

J. Bodnár. A. Miková: LP Besremi neprošel hodnocením na SÚKL, výrobce do této doby nepodal žádost o stanovení úhrady na SÚKL. Pro stejnou indikaci je používán LP Pegasys.. V době přechodného výpadku LP Pegasys zajistila VZP  300 balení pro UHKT a Brno, event. dle urgentního požadavku dalším PZS. Od 26. 1. je v rámci celé ČR distribuováno dalších 3000 balení LP Pegasys. Pro mimořádnou úhradu léčiv podle §16 se musí vždy jednat o zdravotní službu z p. v.z.p. nehrazenou, musí se jednat o výjimečný případ a jedinou možnost léčby. Tyto podmínky musí být splněny kumulativně.

Podrobnosti, dotazy, komentáře - na nepřetržité tel. lince spolku nebo v uzavřené diskuzní skupině www.facebook.com/groups/pravapolycytemie