Členství

Členství ve spolku Diagnóza leukemie, z.s.

Spolek sdružuje dospělé pacienty, jejich rodinné příslušníky či osoby v roli pečovatelů.

Členství ve spolku je předmětem ochrany osobních údajů dle Zákona o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb. Zveřejněna jsou pouze jména  členů představenstva spolku  a případně těch, kdo s uvedením svých údajů/fotografií/video-záznamů vyjádřili souhlas.

Členství vzniká doručením přihlášky na e-mail jana.pelouchova@diagnozaleukemie.cz nebo poštou na adresu: Diagnóza leukemie, z.s.  Jahodová 2708/115, Praha 10, 106 00

Informace o spolku: činnost je financována ze soukromých zdrojů. Členské příspěvky ani vstupné na akce pořádané spolkem nevybíráme. Materiály vydávané spolkem jsou pacientům k dispozici bezplatně. 

Pokud Vás (nebo někoho z Vašeho okolí) činnost spolku inspirovala k poskytnutí daru, bude vřele vítán na čísle účtu u ČSOB:  205 040 006 kód banky 0300. 

Stanovy spolku - viz příslušná rubrika

Stáhnout přihlášku

Členství v privátních pacientských skupinách na Facebooku

Skupina "Život s CML"umožňuje sdílení zkušeností a poradenství  mezi pacienty s CML, vzájemnou psychologickou podporu a poradenství.

Skupiny "Fórum pacientů s CLL "  a  "Fórum pacientů s MDS"  jsou vytvořeny za stejným účelem, pro vzájemnou komunikaci pacientů s chronickou lymfocytární leukemií a myelodysplastickým syndromem.
Jsou to uzavřené facebookové skupiny, pouze její členové (nikoli Vaši přátelé na Facebooku) mohou číst a komentovat Váš příspěvek
Děkujeme za Vaše pochopení, že v zájmu ochrany soukromí je nutný vstupní telefonický pohovor s moderátorkou skupiny na tel. 728308360. Diskuzi moderuje Jana Pelouchová, zkušená pacientka a obhájkyně práv pacientů na domácím i zahraničním poli. Zároveň využívá možnosti touto cestou komunikovat příspěvky, které nejsou předmětem publikace na veřejně dostupném facebookovém profilu spolku "Diagnóza leukemie".


Máte zájem o členství ve skupině a nevíte, jak si založit účet na Facebooku? Přečtěte si srozumitelný návod.

Přátelský návod ke stažení