Význam specializované léčby

I interní klinika VFN a 1 lékařské fakulty UK Praha Léčba CLL ve specializovaném hemato - onkologickém centru Spolupráce ČSCLL a pacientské organizace Diagnóza leukémie Centra specializované péče a léčba CML