Publikace spolku

Co jsou to klinické studie a proč se dělají?

doc. MUDr. Michael Doubek, PhD., Jihlava 2010, 19 stran

Tento text představuje základní přehled problematiky klinických studií. Je napsán především pro orientaci nemocných a jejich blízkých. I když ani zdaleka vše, co se klinických studií týká, v něm není obsaženo, mělo by z něj vyplynout především to, že provádění klinických studií je nezbytné pro pokrok medicíny a že léčba nemocných v rámci klinické studie z nich nedělá žádné „pokusné králíky“. Léčba v rámci klinické studie má svá jasná pravidla a nemocného by neměla poškodit. Tato léčba by měla být lepší než běžně dostupná léčba, nebo aspoň s touto léčbou srovnatelná.

Stáhnout publikaci

Co jsou klinické studie a proč se dělají?

 

Jak se vypořádat s vedlejšími účinky léčby chronické myeloidní leukémie (CML)

Imatinib, nilotinib a dasatinib: Jak se vypořádat s vedlejšími účinky léčby chronické myeloidní leukémie (CML)“ Praha 2009, 23 stran

Přednášku Carolyn Blasdelové, specializované zdravotní sestry pracující u Dr. Briana Drukera v Oregon Health and Science University v Portlandu, USA, prezentovanou na 6. mezinárodní konferenci zástupců pacientů s onemocněním CML v roce 2008, připravil do textové podoby Jan Geissler, předseda německé Laukaemie-online e.V. a spoluzakladatel CML Advocates Network. Brožura uvádí přehled nejčastějších vedlejších účinků při léčbě inhibitory tyrozinkinázy zároveň s praktickými návrhy, jak nežádoucím účinkům čelit. Dále brožura pojednává o výsledcích vzájemného působení TKI s jinými léky a o postupech vedoucích k dodržování léčebného režimu.

Stáhnout publikaci

Jak se vypořádat s vedlejšími účinky CML

 

Pacienti s CML v ordinaci nehematologa

doc. MUDr. Michael Doubek, PhD., Praha 2009, 8 stran

Léčba chronické myeloidní leukemie (CML) prodělala za posledních 8 let dramatický pokrok a u naprosté většiny nemocných lze proto docílit stavu, kdy periferní krev i kostní dřeň nemocných je v podstatě neodlišitelná od krve a kostní dřeně zdravých lidí. Nemocní s CML se tak v naprosté většině vracejí do normálního života.

Z řady zkušeností jsme zjistili jako velmi potřebné získat pro pacienty, členy spolku, jednoduchý návod, jak postupovat a na co se soustředit při léčbě potíží, které s onemocněním CML a jeho léčbou nesouvisí.

Stáhnout publikaci

Pacienti s CML v ordinaci nehematologa

 

CML – prevence a léčba komplikací

MUDr. Mája Švojgrová, Praha 2008, 8 stran

V průběhu stabilní chronické fáze chronické myeloidní leukemie, respektive remise CML, je riziko nenadálých komplikací minimální. V brožuře probírané komplikace či problémy související s CML či její léčbou zajisté budete podrobně konzultovat se svým hematologem.

Přesto považujeme za přínosné mít po ruce přehled těch nejčastějších obtíží a komplikací k jejich včasné identifikaci. Komplikace se pravděpodobně vyskytnou spíše na začátku léčby, než se váš krevní obraz a další nálezy ustálí, později pak tehdy, pokud by nemoc přešla do pokročilejší akcelerované či blastické fáze. Publikace Vám rovněž poskytne řadu doporučení a rad, jak s v případě konkrétních potíží zachovat.

Stáhnout publikaci

 

Co je chronická myeloidní leukémie?

Přejato z anglického originálu vydaného CML Support Group v březnu 2005, 4 strany

Chronická myeloidní leukemie (CML) je jedním ze čtyř nejběžnějších druhů leukemie. Je důsledkem abnormality v buňkách kostní dřeně. Abnormalita se nalézá v chybném genu, který řídí bílkovinu kontrolující produkci bílých krvinek. Výsledná abnormální bílkovina způsobuje masivní nárůst počtu bílých krvinek.

Publikace shrnuje důvody vzniku CML, průběh jednotlivých fází onemocnění a četnost výskytu v České republice.

 

Jak se diagnostikuje CML?

Přejato z anglického originálu vydaného CML Support Group v březnu 2005, 4 strany

Byla vám diagnostikována chronická myeloidní leukemie (CML)? Mohlo se tak stát v rámci

běžné krevní zkoušky u praktického lékaře nebo např. na základě problémů s očima, které mohou ukazovat na vysoký počet bílých krvinek. Lékař se proto rozhodl doporučit vás k hematologovi, který pro potvrzení diagnózy provedl vyšetření buněk z vaší kostní dřeně.

Publikace podrobně představuje nástroje moderní diagnostiky CML a jednotlivá pravidelná vyšetření vývoje nemoci a účinku léčby.

 

CML: Vaše diagnóza

Přejato z anglického originálu vydaného CML Support Group v březnu 2005, 4 strany

Byla u mě diagnostikována chronická myeloidní leukemie (CML). Co mám dělat? Poté, co někdo zjistí, že má leukemii, se často cítí paralyzovaný a v šoku. Bude chvilku trvat, než si na tuto novou skutečnost zvyknete, a s rozhodováním o léčbě, či jak se s diagnózou vyrovnáte, byste neměli spěchat.

Publikace přináší stručná doporučení, jak se na svou novou životní situace může nemocný s CML podívat i některé odpovědi na nejpravděpodobnější otázky, které se Vám mohou honit hlavou. Rovněž obsahuje užitečné otázky, které by můžete probrat se svým hematologem.

 

Jaké jsou možnosti léčby CML?

Přejato z anglického originálu vydaného CML Support Group v březnu 2005, 4 strany

Byla u vás diagnostikována chronická myeloidní leukemie (CML) a případně byla započata léčba. Způsob léčby CML ve velké míře závisí na fázi onemocnění, věku a obecném zdravotním stavu. U některých pacientů může přicházet v úvahu transplantace kostní dřeně

(či krvetvorných buněk). U většiny pacientů jsou nasazeny léky.

Publikace obsahuje užitečné shrnující údaje k léčbě CML, ovšem aktualizované k datu vydání publikace v roce 2005. Dnes jsou již k dispozici i nové léčivé přípravky viz kapitola Léčba na našich webových stránkách.

 

Glivec pro léčbu CML

Přejato z anglického originálu vydaného CML Support Group v březnu 2005, 4 strany

Glivec je poměrně novým druhem léčiva, který lze aplikovat při léčbě chronické myeloidní leukemie (CML). Glivec je obchodní název léku, jeho obecné jméno je imatinib. Imatinib funguje tak, že potlačuje (inhibuje) signály uvnitř leukemických buněk, které způsobují jejich abnormální růst a dělení.

Publikace přibližuje mechanismus účinku léku Glivec na chybný enzym tyrozin kinázy a opětovné získání kontroly nad růstem a dělením bílých krvinek u pacienta. Vedle účinnosti publikace představuje i možné vedlejší účinky léčby imatinibem a způsoby jejich odstranění, nebo omezení. Více informací v rubrice Léčba na našich webových stránkách.