Kalendář akcí - 2022 archiv

Regionální setkání v Praze

Regionální setkání pacientů s CML a CLL v Praze se bude konat v sobotu 15. října 2022. V programové části věnované pacientům s chronickou myeloidní leukemií bude MUDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. prezentovat nové trendy v léčbě CML. Můžeme se opět těšit na přednášku doc. Mgr. Kateřiny Machové Polákové zaměřenou na interakce inhibitorů tyrozin kináz...

Regionální setkání pacientů s CML a CLL v Praze se bude konat v sobotu 15. října 2022. V programové části věnované pacientům s chronickou myeloidní leukemií bude MUDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. prezentovat nové trendy v léčbě CML. Můžeme se opět těšit na přednášku doc. Mgr. Kateřiny Machové Polákové zaměřenou na interakce inhibitorů tyrozin kináz s jinými léky a látkami, které ovlivňují terapeutický účnek či vedlejší účinky.  V bloku určeném nemocným s CLL vystoupí MUDr. Martin Šimkovič, Ph.D.  s přednáškou o nových přístupech k léčbě chronické lymfocytární leukemie a MUDr. Dominika Écsiová se bude věnovat tématu "Jak se vypořádat s nežádoucími účinky moderní léčby CLL". Předsedkyně spolku J. Pelouchová představí aktivity spolku na domácí i zahraniční scéně v rámci Měsíce krevních onemocnění. Členové spolku obdrží pozvánku na svoji e-mailovou či poštovní adresu, ostatní zájemci z řad pacientů (případně ti, ke kterým se pozvánka nedostala) nechť se laskavě ozvou na tel. 728308360 či na adrese jana.pelouchova@diagnozaleukemie.cz.  

méně
více

Regionální setkání v Brně

Regionální setkání pacientů s CML a CLL v Brně se bude konat v sobotu 3. září 2022 u příležitosti Světového dne leukemie (4. září). Tematice léčby CML se bude věnovat doc. MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D. komplexní přednáškou "Chronická myeloidní leukemie - od poznání genetické podstaty k cílené léčbě" , o problematice...

Regionální setkání pacientů s CML a CLL v Brně se bude konat v sobotu 3. září 2022 u příležitosti Světového dne leukemie (4. září). Tematice léčby CML se bude věnovat doc. MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D. komplexní přednáškou "Chronická myeloidní leukemie - od poznání genetické podstaty k cílené léčbě" , o problematice léčby CLL pojednají prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. a MUDr. Adéla Prchlíková. Pozvánky obdrží členové spolku na svoji e-mailovou či poštovní adresu. Ostatní zájemciz řad pacientů (včetně těch, ke kterým se pozvánka nedopatřením nedostala!) nechť píší či telefonují: +420 728308360 , jana.pelouchova@diagnozaleukemie.cz pro zaslání pozvánky! Akce není určena široké veřejnosti, nýbrž pacientům s leukemií. 

méně
více

Regionální setkání pacientů v Ostravě

Cyklus Regionálních setkání pacientů s chronickou myeloidní leukemií a chronickou lymfocytární leukemií letos zahajuje v Ostravě v sobotu 23. dubna 2022 s přednáškami hematologů z FN Ostrava.  Program pro pacienty s CML bude obsahovat: Novinky v léčbě chronické myeloidní leukemie v r. 2022 a Srovnání výsledků klinických studií u pacientů vhodných...

Cyklus Regionálních setkání pacientů s chronickou myeloidní leukemií a chronickou lymfocytární leukemií letos zahajuje v Ostravě v sobotu 23. dubna 2022 s přednáškami hematologů z FN Ostrava.  Program pro pacienty s CML bude obsahovat: Novinky v léčbě chronické myeloidní leukemie v r. 2022 a Srovnání výsledků klinických studií u pacientů vhodných k vysazení léčby v podání MUDr. Lukáše Stejskala. Pacientům s chronickou lymfocytární leukemií bude věnována přednáška s tematikou různorodosti onemocnění CLL (MUDr. Jana Mihályová) a léčbu CLL "šitou na míru" představí MUDr. Jana Zuchnická. Očekáváme živou debatu k diskuznímu příspěvku, který avizoval pacient s CLL. Předsedkyně spolku J. Pelouchová vystoupí s aktuálním tématem: Nové iniciativy mezinárodních pacientských sítí na podporu nemocných se zhoubným krevním onemocněním. Seznam zájemců se rozrůstá, ačkoliv pozvánky jsou teprve v tisku....

méně
více

Kalendář akcí - 2021 archiv

Regionální setkání pacientů s CML a CLL v Praze

Regionální setkání pacientů s CML a CLL v Praze se bude konat v sobotu 16. října 2021. Tematice léčby CML se bude věnovat přednáška MUDr. Petry Bělohlávkové, Ph.D. (FN Hradec Králové), pod názvem "Přehled toxicity tyrozinkinázových inhibitorů", pacientům s CLL bude adresována prezentace prim. MUDr. Martina Špačka, Ph.D. (VFN Praha) pod názvem...

Regionální setkání pacientů s CML a CLL v Praze se bude konat v sobotu 16. října 2021. Tematice léčby CML se bude věnovat přednáška MUDr. Petry Bělohlávkové, Ph.D. (FN Hradec Králové), pod názvem "Přehled toxicity tyrozinkinázových inhibitorů", pacientům s CLL bude adresována prezentace prim. MUDr. Martina Špačka, Ph.D. (VFN Praha) pod názvem "Nové léky u chronické lymfocytární leukemie: naděje pro pacienty".  Nebude chybět přednáška doc. Mgr. Kateřiny Machové Polákové, Ph.D. (ÚHKT Praha) na téma "Molekulární genetika u CML se soustředí i na jiné geny než BCR/ABL1". Za akcemi v Měsíci krevních malignit - září se ohlédne a s chystanými světovými pacientskými summity CML a CLL seznámí předsedkyně spolku a členka výborů globálních sítí CML a CLL Jana Pelouchová. Členové spolku a pacienti, kteří jsou v kontaktu, obdrží pozvánku na svoji adresu elektronicky či poštou. Ostatní zájemci z řad pacientů se mohou informovat na +420 728308360. Podmínkou účasti na akci je bezinfekčnost prokázaná jedním ze tří způsobů (ukončené očkování, prodělání Covidu, negativní antigenní test max. 72 hod.)   

méně
více