Kalendář akcí - 2024 archiv

Regionální setkání v Ostravě

První z letošního cyklu Regionálních setkání pacientů s CML, CLL a MPN proběhne v sobotu 27. dubna 2024 v Ostravě. Na programu se pracuje.

První z letošního cyklu Regionálních setkání pacientů s CML, CLL a MPN proběhne v sobotu 27. dubna 2024 v Ostravě. Na programu se pracuje.

méně
více

Kalendář akcí - 2023 archiv

Regionální setkání v Praze

 V sobotu 25. listopadu proběhne pražské Regionální setkání pacientů s CML, CLL a PV, případně v doprovodu svých blízkých v roli pečovatelů. Uvítací káva od 09:30, v 10:00 přednáškový blok zahájí tematika CML: MUDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. bude prezentovat na téma Chronická myeloidní leukemie v ČR v reálných číslech....

 V sobotu 25. listopadu proběhne pražské Regionální setkání pacientů s CML, CLL a PV, případně v doprovodu svých blízkých v roli pečovatelů. Uvítací káva od 09:30, v 10:00 přednáškový blok zahájí tematika CML: MUDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. bude prezentovat na téma Chronická myeloidní leukemie v ČR v reálných číslech. Na přetrvávající výzvy výzkumu chronické myeloidní leukemie se zaměří doc. Mgr. Kateřina Machová Poláková, Ph.D. Pacienti s CLL, ať už ve fázi pozorování nebo již na léčbě, vyslechnou výklad primáře MUDr. Martina Špačka, Ph.D. k současným léčebným možnostem u chronické lymfocytární leukemie. Podpůrná péče u pacientů s chronickou lymfocytární leukemií bude tématem přednášky MUDr. Petry Obrtlíkové, Ph.D.  Polycytemia vera, diagnostika, klinické projevy a současná léčebná doporučení je název přednášky MUDr. Olgy Černé, která završí odborný program. Přehled domácích i mezinárodních projektů spolku Diagnóza leukemie předloží J. Pelouchová. Součástí setkání bude distribuce brožury ČSCLL pro nemocné s chronickou lymfocytární leukemií. Akci zakončí neformální komunikace účastníků během obědového rautu. Členové spolku obdrží pozvánky na svoji adresu, ostatní zájemci se mohou informovat a přihlásit na +420 728308360 nebo jana.pelouchova@diagnozaleukemie.cz     

méně
více

Regionální setkání v Brně

Regionální setkání pacientů v Brně v sobotu 2. září 2023 bude adresováno pacientům s chronickou myeloidní a chronickou lymfocytární leukemií a nově též pacientům s pravou polycytémií, případně v doprovodu blízké osoby.  V programu zazní komplexní přednáška doc. MUDr. Daniela Žáčkové, Ph. D. "CML u dětí a dospělých...

Regionální setkání pacientů v Brně v sobotu 2. září 2023 bude adresováno pacientům s chronickou myeloidní a chronickou lymfocytární leukemií a nově též pacientům s pravou polycytémií, případně v doprovodu blízké osoby.  V programu zazní komplexní přednáška doc. MUDr. Daniela Žáčkové, Ph. D. "CML u dětí a dospělých - stejné nebo rozdílné onemocnění?". Prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. se bude ve svém výkladu věnovat časově omezené léčbě chronické lymfocytární leukemie a problematiku CLL doplní MUDr. Adéla Prchlíková prezentací kazuistiky pod názvem "10. linie léčby aneb význam prognostických faktorů u pacientů s CLL". S tematikou pravé polycytémie vystoupí MUDr. Natália Podstavková: "Pravá polycytémie - co to je a jak jí léčit". Na téma Září - měsíc krevních onemocnění a Světový den leukemie 4. 9. pohovoří předsedkyně spolku J. Pelouchová. Součástí programu bude křest monografie vydané ČSCLL - informace pacientům s CLL a jejich blízkým. 

méně
více

Seminář pro pacienty s CML a PV

Seminář pro pacienty s chronickou myeloidní leukemií a pravou polycytemií proběhne ve středu 21. června od 16:30 (uvítací káva od 16:00) v prostorách FNHK Hradec Králové. Program zahájí přednosta IV. interní hematologické kliniky prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D. ,přednáška "Současné možnosti léčby CML" zazní v podání MUDr. Jaroslavy Voglové....

Seminář pro pacienty s chronickou myeloidní leukemií a pravou polycytemií proběhne ve středu 21. června od 16:30 (uvítací káva od 16:00) v prostorách FNHK Hradec Králové. Program zahájí přednosta IV. interní hematologické kliniky prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D. ,přednáška "Současné možnosti léčby CML" zazní v podání MUDr. Jaroslavy Voglové. Problematiku charakteristiky onemocnění a léčy pravé polycytémie bude prezentovat MUDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. Závěrem předsedkyně spolku představí činnost organizace Diagnóza leukemie. Bližší informace o akci a registrace na tel. +420 728308360 nebo emailem (jana.pelouchova@diagnozaleukemie.cz).

méně
více