Aktuality

25. října - Světový den MDS

25. října si připomínáme Světový den myelodysplastického syndromu, vzácného onemocnění kostní dřeně, které postihuje většinou pacienty ve věku od 65 let. Informace o diagnostice, skórování rizikovosti onemocnění a individualizaci léčby z úst odborníků české vědecké skupiny MDS naleznete ve videoknihovničce pacienta s MDS zde na webu. Spolek Diagnóza leukemie...

22. září - Světový den CML

22. 9., Světový den CML určený právě číslovkami 9 a 22, tedy chromozomy zodpovědnými za původ onemocnění CML, bude letos ve znamení 20. výročí objevu inhibitorů tyrozinové kinázy, cílené léčby CML. Tento revoluční vědecký průlom změnil životy pacientů - od několikaleté prognózy přežití až po plnohodnotný život s chronickou kondicí - a dnes už i s pokusy...

Kalendář akcí

Regionální setkání pacientů s CML a CLL v Praze

Regionální setkání pacientů s CML a CLL v Praze se bude konat v sobotu 16. října 2021. Tematice léčby CML se bude věnovat přednáška MUDr. Petry Bělohlávkové, Ph.D. (FN Hradec Králové), pod názvem "Přehled toxicity tyrozinkinázových inhibitorů", pacientům s CLL bude adresována prezentace prim. MUDr. Martina Špačka, Ph.D. (VFN Praha) pod názvem...

Regionální setkání pacientů s CML a CLL v Praze se bude konat v sobotu 16. října 2021. Tematice léčby CML se bude věnovat přednáška MUDr. Petry Bělohlávkové, Ph.D. (FN Hradec Králové), pod názvem "Přehled toxicity tyrozinkinázových inhibitorů", pacientům s CLL bude adresována prezentace prim. MUDr. Martina Špačka, Ph.D. (VFN Praha) pod názvem "Nové léky u chronické lymfocytární leukemie: naděje pro pacienty".  Nebude chybět přednáška doc. Mgr. Kateřiny Machové Polákové, Ph.D. (ÚHKT Praha) na téma "Molekulární genetika u CML se soustředí i na jiné geny než BCR/ABL1". Za akcemi v Měsíci krevních malignit - září se ohlédne a s chystanými světovými pacientskými summity CML a CLL seznámí předsedkyně spolku a členka výborů globálních sítí CML a CLL Jana Pelouchová. Členové spolku a pacienti, kteří jsou v kontaktu, obdrží pozvánku na svoji adresu elektronicky či poštou. Ostatní zájemci z řad pacientů se mohou informovat na +420 728308360. Podmínkou účasti na akci je bezinfekčnost prokázaná jedním ze tří způsobů (ukončené očkování, prodělání Covidu, negativní antigenní test max. 72 hod.)   

méně
více

Regionální setkání pacientů s CML a CLL v Brně

Regionální setkání pacientů s CML a CLL v Brně proběhne v sobotu 4. září 2021 u příležitosti Světového dne leukemie. Odborný program setkání zahájí v 10:00 MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D. přednáškou Léčba CML v r. 2021 - nová doporučení, nové léky, nové dávkování. K problematice léčby CLL v r. 2021 pohovoří...

Regionální setkání pacientů s CML a CLL v Brně proběhne v sobotu 4. září 2021 u příležitosti Světového dne leukemie. Odborný program setkání zahájí v 10:00 MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D. přednáškou Léčba CML v r. 2021 - nová doporučení, nové léky, nové dávkování. K problematice léčby CLL v r. 2021 pohovoří prof. MUDr. Michael Doubek, Ph. D. Prezentaci ke Světovému dni leukemie v kontextu pacientských aktivit v době pandemie přednese předsedkyně spolku J. Pelouchová. Na brněnském pódiu sdílíme zkušenosti pacientů, tentokrát příběh p. Jiřího.Členové spolku obdrží pozvánky na svoji emailovou/poštovní adresu, ostatní zájemci z řad pacientů se mohou informovat na nepřetržité lince 728308360. Pro účast na akci je nutné se předem registrovat!

méně
více