Aktuality

Světový summit pacientských organizací Horizonty CML

Jubilejní 20. světová konference Horizonty CML se konala ve dnech 28. - 30. října poprvé mimo území Evropy: v marockém Marrakeši. Organizační výbor pořadatelské sítě CML Advocates Network reagoval na přání mimoevropských členů, aby se občas jednání konference přesunulo mimo Evropu jakožto uznání činnosti pacientských organizací na jiných kontinentech....

Jednání Pacientské rady na VZP

Jednání Pacientské rady VZP proběhlo dne 22 9. 2022 facilitované Koalicí pro zdraví, o.p.s. zastoupenou její ředitelkou J. Petrenko. Za VZP byli přítomni: PhDr. Mgr. Jan Bodnár, LL.m., MUDr. Markéta Brabcová, MUDr. Alena Miková, MUDr. Adrian Barnáš.

Předsedkyně spolku Diagnóza leukemie J. Pelouchová přinesla individuální žádost konkrétního pacienta...

Kalendář akcí

Regionální setkání v Praze

Regionální setkání pacientů s CML a CLL v Praze se bude konat v sobotu 15. října 2022. V programové části věnované pacientům s chronickou myeloidní leukemií bude MUDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. prezentovat nové trendy v léčbě CML. Můžeme se opět těšit na přednášku doc. Mgr. Kateřiny Machové Polákové zaměřenou na interakce inhibitorů tyrozin kináz...

Regionální setkání pacientů s CML a CLL v Praze se bude konat v sobotu 15. října 2022. V programové části věnované pacientům s chronickou myeloidní leukemií bude MUDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. prezentovat nové trendy v léčbě CML. Můžeme se opět těšit na přednášku doc. Mgr. Kateřiny Machové Polákové zaměřenou na interakce inhibitorů tyrozin kináz s jinými léky a látkami, které ovlivňují terapeutický účnek či vedlejší účinky.  V bloku určeném nemocným s CLL vystoupí MUDr. Martin Šimkovič, Ph.D.  s přednáškou o nových přístupech k léčbě chronické lymfocytární leukemie a MUDr. Dominika Écsiová se bude věnovat tématu "Jak se vypořádat s nežádoucími účinky moderní léčby CLL". Předsedkyně spolku J. Pelouchová představí aktivity spolku na domácí i zahraniční scéně v rámci Měsíce krevních onemocnění. Členové spolku obdrží pozvánku na svoji e-mailovou či poštovní adresu, ostatní zájemci z řad pacientů (případně ti, ke kterým se pozvánka nedostala) nechť se laskavě ozvou na tel. 728308360 či na adrese jana.pelouchova@diagnozaleukemie.cz.  

méně
více

Regionální setkání v Brně

Regionální setkání pacientů s CML a CLL v Brně se bude konat v sobotu 3. září 2022 u příležitosti Světového dne leukemie (4. září). Tematice léčby CML se bude věnovat doc. MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D. komplexní přednáškou "Chronická myeloidní leukemie - od poznání genetické podstaty k cílené léčbě" , o problematice...

Regionální setkání pacientů s CML a CLL v Brně se bude konat v sobotu 3. září 2022 u příležitosti Světového dne leukemie (4. září). Tematice léčby CML se bude věnovat doc. MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D. komplexní přednáškou "Chronická myeloidní leukemie - od poznání genetické podstaty k cílené léčbě" , o problematice léčby CLL pojednají prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. a MUDr. Adéla Prchlíková. Pozvánky obdrží členové spolku na svoji e-mailovou či poštovní adresu. Ostatní zájemciz řad pacientů (včetně těch, ke kterým se pozvánka nedopatřením nedostala!) nechť píší či telefonují: +420 728308360 , jana.pelouchova@diagnozaleukemie.cz pro zaslání pozvánky! Akce není určena široké veřejnosti, nýbrž pacientům s leukemií. 

méně
více