Průběh Regionálního setkání pacientů s CML a CLL a jejich rodinných příslušníků v Brně - v sobotu 22. dubna 2017

 

Na premiérové Regionální setkání pacientů s CML a CLL v Brně 22. dubna 2017 se dostavilo více jak 90 účastníků - předem neohlášení zájemci vzali zavděk přístavky podél stěn sálu. Pohled na současné trendy v léčbě CML v podání MUDr. Daniely Žáčkové, Ph.D. se koncentroval na remisi bez nutnosti terapie (TFR) a nástup generických přípravků. Prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. vyhověl přání pacientů zopakovat svoji loňskou přednášku, porovnávající CML a CLL ve všech aspektech, formou rozšířené a aktualizované prezentace. V následné přednášce se zaměřil na léčbu CLL vysokého rizika.  Pacienti se shodli, že i tak závažné téma vyznělo v autorském podání prof. Doubka srozumitelně a vlídně. Atmosféru v sále harmonizovala i doporučení klinické psycholožky Mgr. Alexandry Škrobánkové (FN Olomouc) např. jak zvládat emoční zátěž vážného onemocnění, komunikaci s rodinou i celoživotní vztah s ošetřujícím hematologem. Předsedkyně spolku J. Pelouchová uzavřela program shrnutím diskuzních témat, která nemocní s hemato-onkologickou diagnózou vnímají jako nejpalčivější: stigmatizace pacientů nálepkou “ekonomické náročnosti” léčby, zpomalování vstupu nových účinných terapií do klinické praxe a požadavek holistického přístupu k pacientům s leukemií.