diskuzní skupina Život s CML

uzavřená Facebooková skupina Život s CML se věnuje všem aspektům kvality života s CML (vzájemné sdílení zkušeností se zmírňováním nežádoucích účinků léčby, otázky CML a zaměstnání, rodiny apod.) Je určena výhradně pacientům s CML. V uzavřené skupině mohou pouze její členové - nikoli Vaši přátelé na Facebooku - číst a komentovat Váš příspěvek. 

Doporučení k diagnostice a léčbě CML nejsou cílem debaty mezi laiky. Konverzace má inspirovat pacienty k otázkám na odborníky, nenahrazuje však lékařskou konzultaci.

Nacházíte smysl v poradenství mezi pacienty? Chcete pomoci nově diagnostikovaným pacientům svojí zkušeností? Staňte se členem diskuzní skupiny Život s CML na Facebooku!