Exkurze pacientů v molekulárně genetické laboratoři ÚHKT

V sobotu 29. února 2020 proběhl Den otevřených dveří v molekulárně genetické laboratoři Ústavu hematologie a krevní transfúze v Praze pro pacienty sdružené ve spolku Diagnóza leukemie, tedy nemocné s chronickou myeloidní leukemií, chronickou lymfocytární leukemií, akutní myeloidní leukemií a myelodysplastickým syndromem. Unikátní setkání s molekulárními genetiky a vědci někteří absolvovali v doprovodu svých životních partnerů. Během uvítací kávy ve velké zasedací místnosti ÚHKT se účastníci seznámili s týmem odborníků pod vedením doc. Mgr. Kateřiny Machové Polákové, Ph.D. jak po stránce jejich profesních rolí, tak i zajímavých koníčků, které je mnohdy proslavily ….

Po teoretické prezentaci z oblasti molekulární biologie v podání paní docentky Machové a diskuzi k interpretaci množství dat získaných sekvenováním se účastníci exkurze rozdělili do menších skupinek, aby si sami, pod vedením laboratorních specialistů, vyzkoušeli některé laboratorní analytické metody. Oblečeni do bílých plášťů a rukavic vystřídali různá laboratorních pracoviště, kde byli zasvěceni do procesu, který se odehrává po odběru vzorku krve, od izolace leukocytů z periferní krve a separace buněk, až po vysvětlení procesu polymerázové řetězové reakce, kterou my, pacienti s CML známe jako “moje PCR” a tato data při kontrolních návštěvách sledujeme.

Díky instrukcím dr. Adama Lázničky proběhla názorná ukázka nalití gelu pro elektrolýzu a následně si všichni účastníci vyzkoušeli použití pipety pro nanesení vzorku. 

Jedinečným zážitkem pak byla návštěva laboratoře buněčných kultur, jejich pozorování pod mikroskopem, ale především výklad vědců dr. Nikoly Čuříka a dr. Pavla Burdy o využití buněčných kultur pro vědecké účely, i s konkrétním příkladem aktuálního výzkumného úkolu….

Bezprostřední dojem všech pacientů nejlépe vyjádřil pan F. M. “Bylo fascinující, s jakým zaujetím o své práci- po celou dobu našeho setkání- hovořili všichni pracovníci odd. molekulární genetiky, počínaje paní docentkou Kateřinou Machovou Polákovou”.

Pacient léčený v ÚHKT vyjádřil potěšení, že “mohl jsem osobně poděkovat aspoň části, pro mne do dnešního dne “neviditelných” odborníků”….