1. září - Světový den CLL

Mezinárodní pacientská komunita sdružená v síti CLL Advocates Network letos poprvé stanovila 1. září jako Světový den chronické lymfocytární leukemie, neboť den věnovaný CLL v kalendáři Měsíce krevních onemocnění dosud chyběl. Hlavním tématem letošního Světového dne CLL je poukázat na zranitelnost imunitně oslabených pacientů, zejména v době pandemie. 1. září chceme tedy poděkovat všem, kteří pacienty s CLL chrání tím, že se nechali očkovat a dodržují protiepidemická opatření.

          

 

Chronická lymfocytární leukemie je zhoubné onemocnění krve a kostní dřeně. Je nejčastějším typem leukemie u dospělých, avšak stále patří ke vzácným onemocněním s výskytem 4-5 nemocných na 100 tisíc obyvatel.Více jak 60% nemocných je diagnostikováno bez příznaků onemocnění. Muži nad 50 let onemocní dvakrát častěji než ženy, proto se CLL někdy nazývá onemocněním starších mužů. Přesto CLL může onemocnět kdokoli v libovolném věku. CLL není vyléčitelná a léčba přispívá k udržení nemoci pod kontrolou. Řada pacientů žije dlouhá léta bez terapie, ale postupem času bude většina léčbu potřebovat. Léčba se zahajuje až tehdy, kdy z ní pacient profituje. CLL je velmi různorodé onemocnění a léčebná odpověď odvisí od faktorů jako je věk, pohlaví, genetika, přídavná onemocnění aj. Nové terapie zlepšily prognózu pacientů s CLL a terén se rychle mění díky úspěšným klinickým studiím v oblasti CLL. (zdroj: wcll.org)

Pacienti proto vyhledávají informace z důvěryhodných zdrojů, tedy i na webu spolku Diagnóza leukemie, kde je umístěna video-knihovnička věnovaná problematice diagnostiky a léčby chronické lymfocytární leukemie, vytvořená díky spolupráci s českou vědeckou skupinou ČSCLL