Mezinárodní soutěž o ceny

Na internetovém fóru www.cocreate-healthcare.com. od 24. února do 13. dubna 2016 probíhá mezinárodní soutěž o nápady ke zlepšení komfortu pacientů s rakovinou,jako je chronická lymfocytární leukemie (CLL) během ambulantní i lůžkové péče. Výzva je určena nejen zdravotnickým profesionálům, ale i široké veřejnosti. Nápady v oblasti poskytování služeb pacientům před, během i po ukončení návštěvy v nemocnici, inovace v komunikaci se zdravotníky nebo s rodinou a přáteli, návrhy na zlepšení procesů ve zdravotnických zařízeních či novinky v designu a funkčnosti nábytku a vybavení nemocnic i domácností, ale i nové postupy v poskytování informační a psychologické podpory pacientům.

Zájemci se zaregistrují na fóru www.cocreate-healthcare.com. a vloží svůj příspěvek. Profesionální personál kreativní agentury bude v první linii třídit a komentovat příspěvky. Registrovaní "experti" tj. dobrovolníci z řad zástupců pacientských organizací na pomoc pacientům s CLL, mohou též přispívat (bez možnosti výhry), ale především z titulu své osobní zkušenosti nebo z práce v pacientské komunitě mohou hodnotit a připomínkovat autorské příspěvky. Koncen května soutěžní porota vyhodnotí vítězné návrhy: 1. cena 3000 eur, 2.cena 2000 eur a 3. cena 1000 eur. Portál je v angličtině, příspěvky mohou být vloženy v mateřském jazyce autora, správci webu pak vyvěsí příspěvek v anglickém překladu, aby umožnili diskuzi k příspěvku.