Jednání Pacientské rady na VZP

1. letošní jednání Pacientské rady VZP proběhlo dne 25. března 2024 za přítomnosti zástupců VZP: MUDr. Heleny Sajdlové, MUDr. Romany Švejdové, MUDr. Aleny Mikové, Ing. Jiřího Štěrby, MUDr. Jiřího Fexy a A. Janečkové. Nově byla strana plátce rozšířena o zástupce Svazu pojišťoven (Mgr. Martin Belada, LL.M.). Jednání facilituje Koalice pro zdraví, o.p.s. v osobě ředitelky Jany Petrenko. Za spolek Diagnóza leukemie se zúčastnila předsedkyně J. Pelouchová s podnětem: "Pacientská komunita nemocných s pravou polycytémií v rámci spolku Diagnóza leukemie monitoruje situaci žadatelů o mimořádnou úhradu přípravku Besremi ve 2. linii léčby u pacientů, kteří netolerují stávající interferonovou léčbu. Poté, co výrobce Besremi přistoupil ke snížení ceny přípravku a hematologická společnost podpořila svým odborným názorem fakt, že se nejedná o pouhé “preference” pacientů, přesto nemáme dostupná data o schválených či zamítnutých žádostech, neboť se zdá, že se proces zastavil. Pacienti tento stav vyčkávání vnímají úkorně, neboť v mezidobí musejí pokračovat v léčbě, která jim znemožňuje dobrou kvalitu života. Nemáme dostupná data o schválených či zamítnutých žádostech, neboť se zdá, že se proces zastavil." Reakce VZP: 

MUDr. Švejdová: Evidujeme cca desítku žádostí o mimořádnou úhradu LP BESREMI cestou § 16 ZVZP (nehrazený HVLP).

Dle SPC LP BESREMI je přípravek indikován v monoterapii u dospělých k léčbě onemocnění polycytemia vera bez symptomatické splenomegalie. V případě kontrol oprávněnosti a správnosti úhrad LP BESREMI nejsou žádné revizní zkušenosti.

Každé žádosti je věnována, a to velmi systematicky co nejvyšší individuální a řádná pozornost. Odvolání po zamítnutí některých žádostí má pokračování v posouzení naplnění podmínek nároku pojištěnců na poskytnutí zdravotních služeb jako hrazených dle § 19 odst.1 písma) ZVZP – uplatněné ve Správním řízení před Revizní komisí.

MUDr. Miková: přípravek nadále není hrazen – firma opakovaně deklarovala, že si nikdy nepodá žádost o úhradu. Bylo uzavřeno pouze cenové ujednání, to ale nemění danou situaci a stále zbývá pouze individuální posouzení. VZP vždy preferuje systémové řešení, nikoli toto výjimečné, které exkluduje některé pacienty

Kompletní text Zápisu z jednání je publikován na: https://www.koaliceprozdravi.cz/inpage/zapis-z-jednani-pacientske-rady-vzp-a-szp-dne-25-3-2024/