10. výroční setkání pacientů s CML a jejich rodinných příslušníků v Praze se bude konat v sobotu 19.listopadu 2016

Zatímco účastníci obdrží tištěnou verzi současných “léčebných doporučení pro pacienty s CML” v laickém jazyce, v titulní přednášce se MUDr. Hana Klamová, CSc. přednostka klinického úseku ÚHKT, zaměří na očekávané změny v nových doporučení odborné skupiny ELN pro léčbu CML. Na molekulární markery a monitorování zbytkové nemoci jakožto vodítka pro vysazení léčby v praxi se soustředí přednáška Mgr. Kateřiny Machové Polákové, Ph.D., ved. Odd. molekulární genetiky ÚHKT. Ohlédneme se též za úspěšnou exkurzí do laboratoří u příležitosti Světového dne CML. Odborný program bude doplněn přednáškou naší členky J. V. “Pohled pacienta s CML - zdravý nemocný?” a střípky z aktivit ve světové pacientské komunitě.

Členové spolku obdrží pozvánky na svoji emailovou či domácí adresu. Ostatní zájemci se mohou přihlásit na email janapel@centrum.cz nebo telefonicky na 728308360.