Cíle spolku

zprostředkování odborných informací o diagnostice a léčbě leukemií:

a/ informačním webovým portálem
b/ pořádání Regionálních setkání - seminářů pro pacienty a jejich rodinné příslušníky v roli pečovatelů
c/ prosazování zájmu pacientů ve vztahu ke zdravotnickým institucím, odborným společnostem, plátcům a lékovým regulátorům
d/ zlepšování dialogu lékař-pacient
e/ integrace do pracientských struktur v tuzemsku i v zahraničí, využití zahraničních zkušeností pro implementaci v tuzemsku