Cíle spolku

zprostředkování odborných informací o diagnostice a léčbě leukemií a jiných zhoubných krevních onemocnění:

a/ informačním webovým portálem
b/ pořádání Regionálních setkání a seminářů pro pacienty a jejich rodinné příslušníky v roli pečovatelů
c/ prosazování zájmu pacientů ve vztahu ke zdravotnickým institucím, odborným společnostem, plátcům a lékovým regulátorům
d/ zlepšování dialogu lékař-pacient
e/ integrace, někde i vedoucí role v mezinárodních pacientských strukturách, využití zahraničních zkušeností pro implementaci v tuzemsku